Om oss

En värmepump i Östersund kommer att fungera riktigt bra då den tar till vara på rätt typ av naturresurs och utnyttjar den värme och energi som finns naturligt i luft, berg, jord och i sjö. För att du ska få rätt typ av pump så bör du diskutera saken med en installatör av värmepumpar i Östersund som kan marken och som vet om det kommer att vara värt att borra, dra värme från sjöbotten, eller om det blir allra bäst med en luft/luft värmepump. Man kan inte stirra sig blind på pris för värmepump, detta eftersom det finns så mycket mer som kommer att påverka om det blir ett bra köp.   

Kontakta oss

Saker som är bra att tänka på inför byte av värmepump eller installation av ett helt nytt värmesystem är:

  • Vilka värmepumpmärken är kända för att erbjuda hållbarhet?
  • Hur ska man underhålla sin värmepump?
  • Hur ofta behöver värmepumpen service?
  • Finns det fler sätt att spara på den här typen av uppvärmning?
  • Kommer värmepumpen att klara bistra vinterdagar?
  • Kan värmepumpen ge bättre inomhusluft?

Du kan lita på att vi som dag ut och dag in installerar och servar värmepumpar har svaren på dessa frågor. Kontakta oss så hjälper vi dig med en kostnadsfri konsultation.

Bergvärme i Östersund från IVT värmepumpar

Bergvärme

Bergvärme och jordvärme 

Bergvärme går ut på att man tar till vara på den värme på omkring 2-8°C som alltid finns i berggrunden. Det här kan man göra genom att borra ett hål som är minst 100 meter djupt och omkring 15 cm i diameter. När hålet är färdigt så kan man fira ner en slang som innehåller en köldbärarvätska som består av vatten och frostskyddsvätska. Det är denna vätska som man skickar till bergvärmepumpen där den möter ett köldmedel som värms upp några grader. Köldmedlet skickas till en kompressor varpå man får en tryckhöjning av det köldmedel som nu har gasform och som snabbt blir riktigt varmt. Den varma gasen överförs till pumpens kondensor och därifrån vidare till husets värmesystem. Den som är intresserad av bergvärme i Östersund ska betänka att även jordvärme kan vara av intresse.

Med en jordvärmepump så använder man sig av den värme som finns i markens ytskikt och då behöver man inte borra för att komma åt den vilket kan spara pengar på installationen. Rent praktiskt så kan man räkna med att spara upp till 80% av uppvärmningskostnaden då man väljer bergvärme eller jordvärme, men det gäller som sagt att installation av värmepump utförs på korrekt sätt för att det här ska bli en realitet. 

Läs mer om bergvärme

Luft/vattenvärmepump i Östersund

Luft/vatten

Då man inte kan använda sig av berg- eller jordvärme så är en luft/vattenvärmepump ett bra val.

En luft/vattenvärmepump är en pump som man väljer då man använder sig av radiatorer med vatten för att värma sitt hem. Den här tekniken går ut på att man använder den solenergi som finns lagrad i uteluften. En luft/vattenvärmepump fungerar även på vintern och ned till temperaturer på omkring -20°C. Man ställer luft/vattenvärmepumpen på utsidan av huset och låter en fläkt suga in utomhusluften. Då luften passerar i pumpen så leder detta till att det köldmedel som finns i den värms upp med flera grader och ånga bildas och trycket i kompressorn höjs varpå den gas som finns i värmepumpen snabbt kan nå en högre temperatur och via pumpens kondensor överföra denna till husets värmesystem.

Med en luft/vattenvärmepump så kan man behålla en behaglig temperatur inomhus året om, och har man redan radiatorer med vatten så är det väldigt enkelt att uppgradera till luft/vattenvärmepump.

Läs mer om luft/vattenvärme

Luft/luftvärmepump i Östersund

Luft/luft

För den som inte har lust att byta ut samtliga elektriska element till vattenvarianten så är alternativet luft/luftvärmepump bättre. En luft/luftvärmepump använder sig av ett fläktsystem för att sprida värmen i huset. Med en luft/luftvärmepump så kan man dra stor nytta av den värme som finns naturligt i luften och sedan njuta av lägre kostnader för sin uppvärmning. Man måste förstås fortfarande använda sig av el för att driva fläkten men man får ut mycket mer värme för den energi som används för att driva pumpen än vad man får med vanliga värmeelement. Det som är så bra med luft/luftvärmepumpen är att den kan ge omvänd effekt och kyla huset under sommaren. Många väljer luft/luftvärmepump i Östersund för att den är så pass enkel att installera och för att den sparar bra med pengar på elräkningen.

Läs mer om luft/luftvärme

Frånluftsvärmepump från IVT i Östersund

Frånluft

I nyare hus så har man ofta ventilationskanaler som är samlade och då kan det verkligen vara smart med en frånluftsvärmepump som tar tillvara på den luft som leds ut ur hemmet. Med den här tekniken så använder man luften som redan är varm och drar den igenom frånluftsvärmepumpen med hjälp av en fläkt. Precis som med luft/ vatten värmepumpar, bergvärmepumpar och jordvärmepumpar så kan man på detta sätt skapa mer värme och detta utan att använda sig av mer elektricitet. En stor fördel med systemet är att man får riktigt god ventilation och därmed bra luft i sitt hem samtidigt som man värmer det. 

Läs mer om frånluftsvärme

Service

En värmepump är i grunden en mycket hållbar maskin som lever lång tid utan driftstörningar, men precis som med en bil behöver den en översyn då och då. För nyare maskiner är det obligatoriskt med vissa serviceintervall för att upprätthålla en lång garantitid, för lite äldre maskiner rekommenderar vi en årlig översyn av värmepumpen. Genom att göra detta kan man både förlänga livslängden på värmepumpen men också säkerställa att den är optimerad för bästa prestanda så att du fortsätter spara så mycket energi som möjligt.

Lite beroende på vilken typ av värmepump man har kanske det inte är så många detaljer som behöver bytas, men det lönar sig alltid att ha en värmepump som arbetar optimalt. Energikostnaderna ökar hela tiden och då är det viktigt att ha sin anläggning i trim. En värmepump är tekniskt avancerad och vi har kunskap och erfarenhet på varje del av systemet. Vi hjälper dig spara pengar, förlänger livslängden och hjälper samtidigt till att minska den negativa miljöpåverkan genom att ha din värmepumpanläggning i topptrim. Energiåtgången minskar vilket betyder minskat energibehov som i slutändan ger lägre elräkning. 

Hedlert i Östersund AB

Kontakta oss

Telefonnummer, kontor

063-57 16 60

Besöksadress

Voltvägen 24
831 48 Östersund

Kontakta oss via e-post

Kontakta oss

Fyll i formuläret så återkommer vi så snart vi kan.  

Värmepump till bostad i Östersund